6 Οκτωβρίου 2016

«Δακτυλικός Αναγνώστης» (FingerReader)


Ο Δακτυλικός Αναγνώστης (FingerReader) αποτελεί ένα ερευνητικό, προς το παρόν, πρωτότυπο που αναπτύχθηκε από το MIT Media Lab.

Είναι μια φορητή μικροσυσκευή δακτύλου η οποία υποστηρίζει την ανάγνωση έντυπου κειμένου. Η μικροσυσκευή υποστηρίζεται κυρίως από μια κάμερα, ένα συνθέτη ομιλίας και έναν αλγόριθμο ο οποίος μετατρέπει την οπτική καταγραφή σε ομιλία.

Κάθε φορά που ο χρήστης τοποθετεί το δάχτυλό του στην αρχή της γραμμής, ο αλγόριθμος δημιουργεί μια σειρά υποθέσεων σχετικά με τον αριθμό των λέξεων που ακολουθούν.


Η συσκευή είναι συνδεδεμένη με έναν φορητό υπολογιστή ο οποίος επεξεργάζεται τα οπτικά δεδομένα και τα μετασχηματίζει σε ομιλία.

Επίσης, η τεχνολογική επέκταση της συσκευής προβλέπει αυτή η επεξεργασία να εκτελείται από android συσκευή ώστε να είναι πιο λειτουργική ως προς τη χρήση της.

Αρκετά ερευνητικά ιδρύματα θεωρούν την ιδέα πρωτοποριακή καθώς η κίνηση των δακτύλων συνδέεται με την κίνηση των ματιών αφού μπορούν να κινηθούν στους άξονες x,y και να σαρώσουν αντικείμενα με παρόμοιες ταχύτητες.

Αντιλαμβανόμαστε τα τεράστια οφέλη που θα αποκομίσουν άτομα με μειωμένη όραση καθώς και δυσλεξικοί από την πλήρη ανάπτυξη της συσκευής.

Shilkrot Roy και συνεργάτες περιμένουμε τη συνέχεια…..


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου