26 Δεκεμβρίου 2015

Ξεκλείδωσε το χρηματοκιβώτιο
Ως γνωστόν, η  αποτελεσματικότητα της μάθησης καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από το είδος των στρατηγικών που ο καθένας χρησιμοποιεί. Γι αυτό, άλλωστε και δεν μαθαίνουμε όλοι με τον ίδιο τρόπο. Διαφοροποιούμαστε ως προς τον αριθμό και το είδος των στρατηγικών που γνωρίζουμε  αλλά και ως προς το βαθμό και τον τρόπο που τις εφαρμόζουμε.

Ειδικά οι μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες (Ειδικές ή Γενικές) παρουσιάζουν κυρίως ελλείμματα στην επιλογή της κατάλληλης στρατηγικής που πρέπει να εφαρμόσουν προκειμένου να αντιμετωπίσουν την όποια κατάσταση. Έτσι, ακόμα και αν έχουν κατακτήσει τη στρατηγική μέσω της διδασκαλίας, όταν θα πρέπει να την εφαρμόσουν μπορεί να οδηγηθούν σε εφαρμογή λανθασμένης στρατηγικής.

Γι’ αυτό πολλές φορές λένε «έχω διαβάσει αλλά δεν μπορώ να το πω, … δεν το θυμάμαι»

Για τον μαθητή εκείνη την ώρα το μάθημα είναι γνώριμες πληροφορίες τις οποίες είναι ικανός να αναγνωρίσει, ξέρει ότι συνδέονται αλλά δεν γνωρίζει ούτε πώς να τις συνδέσει ούτε πόσες πρέπει να συνδέσει.

Ένας έμμεσος τρόπος εξάσκησης στη σύνδεση και την οργάνωση των δεδομένων με σωστό τρόπο ώστε να αποκτήσουν νόημα είναι το παιχνίδι «Ξεκλείδωσε το χρηματοκιβώτιο »

Φτιάχνουμε ένα πίνακα με φυσικούς αριθμούς οι οποίοι εάν συνδυαστούν (οριζόντια και κάθετα-εύκολο επίπεδο, ή και διαγώνια (δύσκολο επίπεδο) μας δίνουν τους αριθμούς που θα ξεκλειδώσουν το χρηματοκιβώτιο.

Ξεκινάμε χρησιμοποιώντας λίγους αριθμούς και μια μόνο πράξη και όσο προχωράμε χρησιμοποιούμε περισσότερους αριθμούς και συνδυασμό πράξεων. Κάθε φορά που εντοπίζει τον κρυμμένο συνδυασμό τον κυκλώνει και γράφει το αποτέλεσμα στο πάνελ του χρηματοκιβωτίου


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου